KIITOS KÄRSIMYS-SEMINAARIIN OSALLISTUNEILLE!

Kärsimys on väistämätön osa jokaisen ihmisen elämää. Riippuen siitä, miten kohtaamme kärsimykset, ne näyttäytyvät meille joko mahdollisuutena tai uhkana. Kärsimyksen hetki pakottaa ihmisen tarkastelemaan arvoja ja elämänsä suuntaa ja siirtävät ajatuksemme siihen, mitä elämän jälkeen tapahtuu.

Ylienkeli Mikaelin kirkon ystävät -yhdistys järjesti seminaarin aiheesta kärsimys 3.2.2024.

Lue lisää!

Ylienkeli Mikaelin kirkon ystävät on Saimaan ortodoksista seurakuntaa tukeva yhteisö. Tavoitteenamme on järjestää ja tarjota jokaiselle halukkaalle pientä, kirkon parissa tehtävää toimintaa. Lisäksi haluamme edistää ortodoksista uskoa ja madaltaa kynnystä tutustua ortodoksiseen kulttuuriin. Yhdessä tekemällä tutustumme toisiimme ja saamme aikaan hyvää!